BIMTypeCode

Om BIMTypeCode

BIMTypeCode DK er typekodning gjort enkel. Med en let forståelig kodningsstruktur baseret på projekteringskrav, dansk byggeskik samt erfaringer fra komplekse til simple BIM-projekter. Strukturen i BIMTypeCode 2022 DK er videreudvikling af BIM7AA Typekoden, som er baseret på SfB-systemet.

BIMTypeCode er udarbejdet af BIM græsrødderne i BIM7AA i samarbejde med vores danske ingeniørnetværk samt BIM Stockholm.Om BIM7AA

BIM7AA er et frivilligt samarbejde mellem 7 arkitektvirksomheder i Danmark. BIM7AA har til formål at udvikle og løbende optimere fælles BIM-værktøjer, -metoder og -processer med fokus på det tværfaglige samarbejde.

BIM7AA's publikationer er funderet i den betydelige IKT- og projekterings-erfaring, som BIM7AA's medlemsvirksomheder besidder.

På denne hjemmeside vil BIM7AA og BIM Stockholms BIMTypeCode puplikation løbende blive udgivet.

BIM7AA's egen hjemmeside finder du BIM7AA's selvstændige publikationer.

Nyheder bliver publiseret på BIM7AA's LinkedIn-profil.

Kontakt kan rettes til mail@bim7aa.dk


Virksomhederne bag BIM7AABIMTypeCode er udviklet i samarbejde med følgende ingeniørfirmaer