BIMTypeCode

Gældende materiale

BIMTypeCode består af flere dokumenter. Herunder er beskrevet hvilke dokumenter der er gældende.

Opdateringer annonceres på BIM7AA's LinkedIn-profil


Vejledning og værdiliste

Kerneudgivelsen indholder en vejledning, samt en værdiliste med typekoderne. Vejledningen beskriver opbygningen af systemet og præciserer bl.a., at BIMTypeCode altid består af 3 karakterer. Værdilisten oplister kodningsstrukturen i Excel.

BIMTypeCode 2022 (Vejledning)

BIMTypeCode 2022 (Værdiliste)


BIMTypeNumber

For de tekniske fag er der frigivet en værdiliste med typenumre i Excel. Det viser eksempel på håndtering af løbenumre for installationsfagene, ved fastkodet firmastruktur.

BIMTypeCode 2022 - BIMTypeNumber (Værdiliste)


BIM Detaljering og Ansvar (BDA)

Til integration af BIMTypeCode i IKT-styringen af projektets modeludvikling i projektfaserne, er der frigivet et detaljerings- og ansvarsfordelingsskema.

BIMTypeCode 2022 - BIM Detaljering og Ansvar (BDA)


Tekniske støttefiler

Til arbejdet med brug af BIMTypeCode, er der frigivet tre tekniske støttefiler til Revit; en IFC parametersæt-fil, en Shared Parameters-fil og Assembly Codes.

Shared Parameters filen indeholder kun BIMTypeCode parametre. I forhold til BIM7AA er der derfor kun tilrettet parameternavne og ikke medtaget parametre, som ikke vedrører strukturen.

Revit IFC parametersæt-fil (Højreklik for at hente)

Revit Assembly Codes (Højreklik for at hente)

Revit Shared Parameters-fil (Højreklik for at hente)

Da parametrene omhandler det samme og alene har skiftet navn, så har vi fundet det bedst at genbruge GUID fra BIM7AA. Hvis man tidligere har brugt BIM7AA Shared Parameters fra BIM7AA i Revit projekttemplates, så skal de opdateres for at få nyt navn.

De kan man gøre med plugins og dynamo-grafer. Vi har valgt at frigive en dynamo-graf, som: 1. Sletter BIM7AA parametrene (inkl. evt. udfyldte værdier). 2. Ligger BIMTypeCode parametrene, som typeegenskab i Generic Model.

Herfra kan man under Project Parameters tilvælge flere kategorier som det ønskes. Bemærk: Grafen benyttes på eget ansvar.

Revit Dynamo Shared Parameters-byttefil (Højreklik for at hente)


Eksempelfil

Eksempelfil i form af en referencemodel, som viser hvordan man kan anvende BIMTypeCode-strukturen, på tværs af bygningsdele, komponenter og fagdiscipliner. Filen repræsenterer ikke eksempler på andre branchestandarder, anvisninger eller vejledninger.

Følgende parametre er valideret i modellen: BIMTypeCode, BIMTypeNumber, BIMTypeID og BIMTypeCode-Description.

Hent BIMTypeCode referencemodel (Højreklik, Gem link som, for at hente). Markér et eller flere objekter, for at se eksempler på strukturen.


Ændringslogs

BIMTypeCode 2022 ligger sig tæt op af BIM7AA's tidligere BIM7AA Typekode v3.2. Derfor har vi frigivet to ændringslogs, som kan bruges til sammenligning forskellene i de to udgivelser.

BIMTypeCode 2022 x BIM7AA v3.2 ændringslog BIMTypeCode

BIMTypeCode 2022 x BIM7AA v3.2 ændringslog BIMTypeNumber


Github

BIMTypeCode-dokumenterne kan også findes på GitHub


Licenser

BIMTypeCode 2022 udgivelser fra BIM7AA er licenseret under CC BY-ND 4.0

BIMTypeCode 2022 - BIMTypeNumber (Værdiliste) fra BIM7AA er licenseret under CC BY-SA 4.0