BIMTypeCode

Gällande material

BIMTypeCode består av fler olika dokument. Nedan följer en beskrivning av vilka dokument som gäller.

Under hösten 2022 kommer ytterligare dokument att publiceras. Detta meddelas på BIM Stockholm:s hemsida och LinkedIn-profil.


Vägledning och tabell

Kärnpublikationen innehåller instruktioner och en tabell med typkoder. Vägledningen beskriver uppbyggnaden av systemet och specificerar bl a att BIMTypeCode alltid består av 3 tecken. Tabellen listar kodningsstrukturen i Excel.

BIMTypeCode 2022 (Vägledning)

BIMTypeCode 2022 (Tabell)


BIMTypeNumber

För de tekniska disciplinerna har en tabell med typnummer i Excel släppts. Den visar ett exempel på hantering av löpnummer för installationsdisciplinerna, efter förbestämd kodad företagsstruktur.

BIMTypeCode 2022 - BIMTypeNumber (Tabell)


BIM Detaljering och Ansvar (BDA)

För integrering av BIMTypeCode i samordning av projektets modellutveckling i projekteringsskeden, har ett detaljerings- och gränsdragningsschema publicerats.

BIMTypeCode 2022 - BIM Detaljering och Ansvar (BDA)


Tekniska supportfiler

För använding av BIMTypeCode har tre tekniska supportfiler släppts för Revit; en IFC parameterfil, en Shared Parameter fil och Assembly Codes.

Shared Parameter filen innehåller endast BIMTypeCode parametrar. I förhållende till tidigare BIMTypeCode parameterfil, är endast parameternamn som har justerats.

Revit IFC parameterfil (högerklicka för att ladda ner)

Revit Assembly Codes (högerklicka för att ladda ner)

Revit Shared Parameter fil (högerklicka för att ladda ner)

Eftersom parametrarna hanterar samma information som tidigare och bara har justerat namn, har vi funnit att det är bäst att återanvända GUID från tidigare. Om man tidigare har använt BIMTypeCode Shared Parameters i Revit mallfiler måste de uppdateras för att få nytt namn.

Detta kan göras med plug-ins och Dynamo scripts. Vi har valt att släppa ett Dynamo script som: 1. Tar bort befintliga BIMTypeCode parameter (inklusive eventuella ifyllda värden). 2. Lägger till nya BIMTypeCode, som typattribut i Generic Model kategorin.

Härifrån, under Project Parameters, kan du välja till fler kategorin.
NB: Dynamo scripten används på egen risk.

Revit Dynamo Shared Parameters-bytfil (högerklicka för att ladda ner)


Ändringslogg

BIMTypeCode 2022 ligger nära relaterad till tidigare. Därför släpps en ändringslogg, för att enkelt se vad som skett mellan de två releaserna.

BIMTypeCode 2022 ändringslogg


Github

BIMTypeCode-dokumenten finns också på GitHub
BIM Stockholm eller BIM7AA kan inte hållas ansvarig för hur anvädaren av BIM Stockholm och BIM7AA:s publikationer hanterar användningen av dessa.