BIMTypeCode

Om BIMTypeCode

BIMTypeCode är en enkel och logisk kodningsstruktur för byggkomponenter baserat på konsultens designkrav, erfarenhet och bästa praxis från komplexa och enklare BIM-projekt. Strukturen för BIMTypeCode är baserad på SfB-systemet.

BIMTypeCode är framtagen av BIM7AA, ett samarbete mellan 7 arkitektkontor i Århus, och anpassad till svenska marknaden av BIM Stockholm.Om BIM Stockholm

BIM Stockholm är ett frivilligt samarbete mellan åtta arkitektföretag i Stockholm. Gruppen syftar till att utveckla och kontinuerligt optimera BIM-verktyg, metoder- och processer med inriktning på tvärvetenskapligt samarbete.

På denna hemsida kommer BIM Stockholm och BIM7AAs BIMTypeCode publikationer löpande att publiceras.

BIM Stockholms egna hemsida finns BIM Stockholm:s fritstående publikationer.

Nyheter publiceras på BIM Stockholm:s hemsida och LinkedIn-profil.

Vid frågor eller kommentarer, vänligen kontakta oss via e-post: info@bimstockholm.se
Företagen bakom BIM Stockholm